Duofor Svalehaleplate

Fremtidens brann- og lyd skille mellom enheter

Duofor svalehaleplate er en lett forskalingsplate til tynne betongdekker på bjelkelag. Som flytende gulv på trinnlydstrimler direkte på bjelkelag oppnåes lydklasse B mellom enheter. Samtidig får man den gode brannhemmende egenskapen REI 60 fra oversiden på bjelkelaget. På toppen av det hele sparer man byggetid og effektiviserer byggeprosessen!

Lydisolerende gulv – opplevelsen av et 200 mm tykt betonggulv!

Et gulv med hard finish som blokkerer for trinn-lyd og øker følelsen av komfort. Med svalehaleplate og lett betongdekke på bjelkelag tilbyr vi gulvløsninger som oppnår lydisolasjons verdier som tilsvarer, eller er bedre enn et 200 mm betonggulv! 

I byggeforskriftene (NS8175) stilles det krav til både luftlydnivå og trinnlyd-nivå mellom leiligheter som ligger over hverandre; lydklasse C

Luftlyd: For gulv mellom leiligheter må luftlydnivået være større/mer enn 55 dB feltmålt.  Trinnlyd: For gulv mellom leiligheter må trinnlydnivået være mindre/lavere enn 53 dB feltmålt.

Lydmålinger på svalehaleplate utført i ferdig bolig (feltmålt)

Våre lydmåling er utført i ferdig innflyttet bolig, og gir lydklasse B etter dagens standard, og er en klasse over kravet til lyd demping mellom enheter

Undersøkelse viser størst misnøye med lyd mellom enheter

Ifølge en undersøkelse om beboernes tilfredshet med nye boliger utført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i 2008: Beboerne var minst fornøyd med lydisoleringen mellom enheter, og mellom rom i boligen. Svalehaleplaten er den eneste metoden som gir lydklasse B mellom enheter, samtidig som de reduserer byggehøyde, byggetid og kostnader.

Spart tid og kostnad

Vet at vi ligger omtrent likt med dagens løsning (2 lag spon+2 lag gips+trinnlydplater) når det gjelder kostpris på materialer. Det ikke er besparelser i innkjøps-leddet av svalehaleplate -løsningen. Gevinsten ligger i:
-Kortere byggetid
-Storebesparelser i monteringen
-Lavere byggehøyde
-Enkle arbeidsoperasjoner (glade arbeidere)
-Lydklasse B mellom enheter (glade huseiere)
-Brannklasse REI 60 (trygge huseiere)

Eksempel:

240 kvm gulv på en 6 mannsbolig var kalkulert med 14 dager på 2 mann for å installere spon/gips/trinnlyd løsningen. I tillegg er dette tunge manuelle arbeidsoperasjoner som krever mye energi (muskelkraft). Byggehøyde 104mm. Lydklasse C. Brannklasse REI 30

240 kvm flytende svalehaleplate gulv ble lagt på 6 timer av 2 mann; mens de jobbet lett. Elektriker og rørlegger begynte arbeidet med varmekabler og rørgjennomføringer kl 12.00 samme dag, og fortsatte sitt arbeid neste dag, frem til betongbilen kom.
Pumpebil med B20 betong og la ut hele dekket på 2 timer.
Gulvet er da ferdig lydtettet klasse B, branntettet klasse 60 min, og ferdig til flis/parkett eller sliping og voksing.
Byggehøyde 60mm. Lydklasse B. Brannklasse REI 60.

Byggetid/kostnad spart: 9  av 10 dager.

Utvendig svalgang med brannkrav

Pulverlakkerte svalehaleplater for utvendig bruk. Plater med ekstra armeringsnett og 75mm byggehøyde gir REI 60 på svalganger og balkonger.
Fritt spenn mellom husvegg og drager i ytterkant på opptil 2,5 meter. Platene understøttes minimum per meter under installasjon og utstøping.

Betongkvalitet og herdeprosess

Økt betongmengde og ingen tildekking eller membranherder gir riss og spenninger i dekket

Betongdekke med svalehaleplate er ekstremt tynne betongdekker. Da er det ekstremt viktig for et godt resultat, at man gjør de riktige tingene:
1: Betongen skal ikke være sterkere enn B20!
Sterkere betong (feks B30) vil gi store spenninger og riss i dekket, samt skape uønsket kantreis. Anbefalt høyde på betongdekket (50mm) bør ikke overskrides mer enn +/- 15mm. Økt mengde i kombinasjon med økt betongstyrke vil gi fatale resultater. Dette kan føre til at dekket må rives og bygges opp på nytt.
2: Betongdekket skal dekkes med membranherder umiddelbart etter utstøping. Membranherderen sprøytes på dekket mens betongen enda er våt. Denne sørger for minst mulig uttørking i den kritiske herde-fasen. Ved riktig bruk av membranherder vil betongdekket gjennom de neste 2-3 ukene opparbeide optimal styrke og smidighet. Og redusere risiko for riss i dekket.

Gulvvarme på svalehaleplate

Svalehaleplaten er underlag og varmefordeling for gulvvarme i tillegg til å være et sterkt, brannhemmende og lyd dempende gulv. Vannbåren varme festes med Duoklips ref bildene under. De er meget enkle å plassere, og justere helt uten verktøy.

Elektriske varmekabler på svalehaleplater

Elektriske kabler kan festes direkte på platene ved hjelp av tape eller limpistol. Eller man kan klipse de til et armeringsnett oppå platene.

Beregninger av bæreevne

Bæreevnen er i henhold til Europeis standard; EN 1990, EN1991, EN 1994 og EN 1995. For enkelt innsyn i egenskapene etter disse standardene, last ned belastningstabell under.

TEKNISKE DETALJER

Platebredde . . . . . . . . . . . . . . . . 630 mm
Dekkbredde . . . . . . . . . . . . . . . . . 590/610 mm
Følgende standardlengder kan leveres:
1300 mm (dekker 2 fakk med CC/600 bjelkeavstand)
1900 mm (dekker 3 fakk med CC/600 bjelkeavstand)
Lengder på forespørsel fra . . . . . . . . . . . . . . 500 mm

Spesifikasjoner

Stålkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ S320
Miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Z 275 g/m 2
Ståltykkelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 mm
Flens-bredde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38/34 mm
Høyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 mm
Vekt 0,50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,85 kg/m 2

Svalehaleplate

Iht. Europeisk standard;
EN 1090, EN 1994, EN 10326, EN 10143 og DIN 18807

Holdbarhet

Holdbarhet Iht. Europeisk standard;
minimum 50 år klasse X0/XC1, miljøklasse C1 og C2

Brannsikkerhet

Iht. Europeisk standard;
EN 1990, EN 1991, EN 1994 og EN 1995

Lydisolering

Iht. Europeisk standard;
lu􀅌lyd EN-ISO 717-1, EN ISO 140-3 og EN 12354-1
kontaktlyd EN-ISO 717-2 EN ISO 140-6 og EN 12354-2
For egne lydmålinger med resultat klasse B, last ned måling under:

Bæreevne

Iht. Europeisk standard; EN 1990, EN 1991, EN 1994 og EN 1995

Undersøkelser og beregninger

Iht. Europeisk standard; Eurocode 0, 1, 2, 3, 4 og 5

MINSTE GULVTYKKELSER

Plate + betong i alt
Standardgulv i bolig 16 + 20 mm ca. 36mm
Standardgulv i næringsbygg 16 + 30 mm ca. 46 mm
Lydisolerende 10 + 16 + 34 mm ca. 60 mm
Gulvvarme rør 16 + 20 + 20 mm ca. 56 mm

Platene produseres av Doufor fabrikken i Nederland, og bærer på over 100 års erfaring til bruk i industri og bolig, med ekstremt mange bruksområder.

MONTERINGSVEILEDNING

opp

Lukk
nb_NONorwegian